Unha viaxe planetaria cara ao marabilloso mundo da depuración da auga


GUSTARÍAME USAR AS AUGAS RESIDUAIS DO MEU PLANETA PARA: Para que cuando estemos en sequía se puedan depurar y tengamos agua suficiente tanto para el cultivo de plantas como para el consumo humano.

Alba Peidro Ferrer (ALCOI - España)